Hoolekogu

Anti Paap volikogu esindaja
Ahto Vink lastevanemate esindaja
Janno Koreinik lastevanemate esindaja
Eero Joonas kooli toetav organisatsiooni esindaja
Merike Kaver kooli toetav organisatsiooni esindaja
Asko Saarepuu õpetajate esindaja
Raimond Vink õppurite esindaja
Georg Ruuda Võru Vallavalitsuse esindaja