Võru Spordikool alustas tööd 8.juunil 1945. Võru Spordikool on Võru linna munitsipaalkool. Koolil on kasutada treeninguteks Andsumäe hüppemägi, Kubija õppe- treeingkeskus,  Kreutzwaldi tn spordihoone (võimla, maadlussaal, tõstesaal, jõusaal) ja pargi mänguväljakud. Alates märtsist 2006 Võru Spordikeskuse  sisekergejõustikuareen, staadion ja palliväljakud. Spordikooli büroo asub Võru Spordikeskuses.

Õppetöö spordikoolis käib seitsme spordiala (kergejõustiku, kreeka-rooma maadluse, orienteerumise, murdmaasuusatamise, laskesuusatamise, kahevõistluse ja võrkpalli) osakondades. Õpperühmi on 42, kus 16 treeneri käe all õpib kokku 435 õppurit. Alates 2012.aastast tegutseb Võru Spordikoolis eelkooli õpperühm, kus kahe treeneri käe all õpib 32 õppurit.

Kõik õppurid võtavad osa maakondlikest võistlustest. Edukamad õppurid võistlevad vabariiklikel võistlustel: Rukkilillemängud, Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistlused.  Võimaluste piires on osaletud ka rahvusvahelistel võistlustel. Spordikool on olnud läbi aegade Võru maakonna (rajooni) koolinoorte võistluste organiseerija ja läbiviija. Spordikoolil on välja kujunenud järgmised väliskontaktid: Soomes Viiala Valtti klubiga, Poolas Starogard Gdanski võrkpalliklubiga, Lätis on Daugavpilsi, Kuldiga ja Riia Spordikoolide ja – klubidega , Leedus Klaipeda Spordikooliga.

Koolis on kehtestatud õppemaks 20 EUR kuus, mida maksavad kõik spordikooli õppurid.

Eelkooli rühm 10 EUR kuus.

Finantseerimise allikateks on osa Võru Linnavalitsuse eelarvest, õppemaksust, oma majandustegevus ja firmade annetused. Toetust on saadud kultuuriministeeriumist ning kehakultuuri ja spordi sihtkapitalist. Spordilaagrite läbiviimist toetavad rahaliselt ENTK, lapsevanemad ja ka lastevanemate töökohad.

Print Friendly, PDF & Email

(Spordikooli kalendris on kõik sündmused avalikud, võib toimuda pildistamine ja filmimine)

Võru Spordikool