Võru Spordikooli õppetöö korraldus alates 11. märtsist

Vastavalt 11. märtsil 2021 jõustunud Vabariigi Valitsuse korraldusele ei ole siseruumides lubatud sportimine ja treenimine alates 11. märtsist 2021 kuni 11. aprillini 2021. Välistingimustes sportimine ja treenimine on lubatud, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks isikut, sealhulgas juhendaja, kes peavad hoidma teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste isikutega.

Võru Spordikooli treeningtöö jätkub distantsõppes või individuaaltreeningutena välitingimustes kõigil Võru linnas kasutada olevatel spordirajatistel, sh Haanja suusakeskuses. Lume sulades saavad rohkem kasutusele võetud ka Võru linna staadion ja pargiväljakud.

Spordikooli treenerid saadavad kõigile lastele juhised treeningtööks ja vajadusel kutsed individuaaltreeningutele (sh paaristreeningutele).

Vastavalt kultuuriministeeriumi juhistele ei kohaldu noortekoondiste kandidaatidele sisetingimustes treenimise piirang. Koondise kandidaatide nimekirjad on olenevalt alaliidust kinnitatud või kinnitamisel. Võru Spordikoolist kuulub nendesse nimekirjadesse hinnanguliselt 50-60 noorsportlast, kellel on lubatud kasutada spordikeskuse spordirajatiste siseruume treeningute läbiviimiseks. Täpsem info treeningute kohta noortekoondiste kandidaatidele tuleb samuti otse treenerilt.

Võru Spordikooli eelkooli treeningrühmas, kus distantsõpet korraldada ei ole võimalik, vabastatakse lapsevanemad õppetasu maksmisest perioodil 11. märts kuni 11. aprill. Vabastus märtsikuu õppetasu osas toimub tasaarvelduse korras.

———————

Lisainfo:
Karel Saarna
direktor
tel 513 9136
Print Friendly, PDF & Email

Lähenevad sündmused

Lähenevad sündmused puuduvad.

Uute õppurite vastuvõtt Võru Spordikooli
Tule Võru Spordikooli
Suusahüppe trenn
Võru Spordikool, võrkpall
Võru Spordikool, suusatamine
Tule maadluse trenni
Võru Spordikool, laskesuusatamine
Võru Spordikool, orienteerumine
Tule kergejõustiku trenni